Чинники, від яких залежить виховання дітей.

1. Сприятливий мікроклімат у родині.

2. Спільна діяльність членів сім’ї.

3. Справедливий розподіл обов’язків, взаємодопомога та взаємопідтримка.

4. Спільний життєвий світогляд.

5. Оптимістичні настрої родини.

6. Особистий приклад батьків – головний метод родинного виховання (наслідування досвіду).

7. Шанування членів родини, повага до старших.

8. Бережливе ставлення до природи.

9. Активна участь дітей у сімейному житті.

10. Відсутність насилля в родині.

11. Збереження родинних традицій і звичаїв.

12. Відбір телепередач, Інтернет-сайтів.

13. Любов до читання, створення родинної бібліотеки.