За відновлювальною енергією - майбутнє енергетики. У цьому переконується світ, і все більше в Україні. Тому все частіше наші громадяни використовують електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії – сонця і вітру. Найбільш популярною і доступною є саме сонячна енергія. Встановлення сонячних панелей на даху будинків стає популярнішим з кожним роком. Використовуючи таку енергію можна повністю або частково відмовитися від традиційних джерел енергії у побуті. Власна сонячна електростанція чи встановлена власна генеруюча установка дозволяє не лише економити на оплаті електроенергії, а й отримувати прибуток, віддаючи надлишки у загальну мережу

Станом на початок 2018 року до Зеленого тарифу в Україні було приєднано понад 3000 приватних будинків.

На 1 лютого 2013 року чисельність населення Рівне нської області — 1 157 117 осіб, в тому числі з них 553 177 (47,8 %) міського та 603 940 тис. (52,2 %) сільського . Теоретично, що серед всього населення є хоча б 1 % (близько 11 тис. мешканців.) фінансово спроможних та інженерно підготовлених до встановлення зелених електростанцій власників. Таким чином відсоток встановлення серед забезпечених становить менше 0,11% (та 0,0011 від загальної чисельності населення області).pic

Бізнес на сонячних станціях під зелений тариф

Розглянемо сонячну електростанцію як бізнес-модель. Для реальності ситуації візьмемо розрахунок запуску мережевої сонячної електростанції потужністю 10 кВт. Для зручності ціни вказуємо в Євро, оскільки і реалізація нашої кінцевої продукції для ДП Енергоринок здійснюється з прив’язкою до курсу Євро.

Вартість Стаття витрат
Сума інвестиції придбання обладнання + монтаж 8 130 Євро Приблизна ринкова вартість (станом на  01.03.2018) запуску 1 кВт СЕС становить 800 Євро
Укладання договору на генерацію з Обленерго 550 Євро Оплата послуг Обленерго за виконання додаткових монтажних робіт, встановлення спец. Лічильника (обов’язкові витрати).
Супутні витрати 200 Євро Транспортні витрати, витрати на представництво в Обленерго, додаткові витрати по облаштуванню внутр.елект. мереж. (заземлення тощо).
Загалом    8 880 Євро  

Строк окупності

Чиста вартість 1 кВт за «зеленим тарифом» становить – 5,87 грн. – 19,5% податки (ПДФО – 18%, військовий збір – 1,5%) = 5,12 грн, що приблизно становить (курс 33 грн за 1 Євро) 0,155 євроцента.

В місяць сонячна станція 10 кВт, по середньорічним показникам виробить близько 1 000 кВт/год., з них близько 200 кВт для власних потреб, 800 кВт в мережу. Генерація СЕС за рік приблизно 12 000 кВт/год. 800 кВт*12*0,155 євроцента = 1 488 Євро в рік + економія коштів, які ми мали б сплатити Обленерго за е.е.

Підрахуємо вартість е.е., виробленої для власних потреб в цінах 2018 року (узагальнена вартість 1 кВт/год – 1.06 грн.). 200 кВт*12*1,06 = 2 544 грн. що дорівнює 78 Євро (СЕС заробить для будинку) / . Всього в рік СЕС згенерує 1488+78=1 566 Євро

Виводимо простий строк окупності – 8 880 Євро (вартість станції) / 1 566 Євро = 5,6 Округлюємо до 6 років окупності. Дохідність приблизно 16 %. Строк експлуатації станції 25 років.

Ризики. Державна монополія

Основа розрахунку окупності та прибутковості будується, на цінах за якими ДП Енергоринок купує електричну енергію. Специфіка товару, який ми будемо виготовляти, не дозволяє його зберігати або продавати третім особам. Така ситуація вводить нас в пряму залежність від дій регулятора НКРЕКП на термін мінімум до 6 років. Чи можна з державою будувати відносини на такий строк і гарантувати захист повернення вкладених коштів – питання риторичне. Захист прав приватного інвестора в Україні поки що не реальний.

Погодні умови. Джерелом нашого заробітку є сонячна енергія в конкретно взятому регіоні. В Україні всього виділяють 4 основних зони сонячного випромінювання. В нашому Волинському регіоні середня річна кількість годин сонячного сяйва становить близько 1800-1900 годин. Кількість сонячного світла (інсоляції), що припадає на 1 кв.м, становить близько 1235 Ватт на годину. Ризик того, що не стане сонця – не обговорюється.

Технічні умови– підхід до вибору кожного елементу СЕС повинен, бути максимально прискіпливим. Для мене основний аргумент – досвід на ринку, та гарантія на обладнання. Технічних особливостей насправді багато, основні звичайно потрібно знати, за решту повинна відповідати монтажна організація. Особливістю сонячних фотопанелей, про що часто упускається в рекламних брошурах, є постійний процес їх деградації, тобто з кожним роком СЕС буде генерувати менше електричної енергії (гарантія від перевірених виробників сонячна панель буде видавати 80% потужності на 25 році експлуатації).

Узурпатори – в цій історії є ще одна сторона без відносин з якою не можливо вести сонячний бізнес, це – Обленерго. Саме вони відповідають за погодження технічних умов, підключення, проведення взаєморозрахунків та інше. Так сталося, що за роки монополії слово – сервіс, не завжди прийшло в роботу «ресовців», а тому основним запобіжником стає знання законодавства та наполегливість відвідування таких установ.

Переваги

Визначаючи переваги варто наголосити, а над чим та по яким параметрам сонячна електростанція, як бізнес, буде переважати. Для прикладу розглянемо банківський депозит.

Зелений тариф Банківський депозит
Якої потребує дії Придбання обладнання Розміщення на рахунку в Банку
Хто управляє Власник Банк
Чим гарантується Постановою НКРЕКП, Закон, цивільно-правова угода НБУ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує виплати в межах 200 000 грн., цивільно-правова угода
Дохідність в Євро після сплати податків 16% 2%
Можливість зворотної інвестиції Реалізація придбаного обладнання на вторинному ринку Заява на дострокове розірвання договору передбачає втрату % за користування. Не всі договори передбачають дострокове розірвання.
Захист навколишнього середовища Згенерована електроенергія сонячною електростанцією збільшує еквівалент висадженим деревам і зменшення числа викидів СО2 Банк таких послуг не надає
Чи потребує додаткового втручання Не потребує Не потребує
Можливе маштабування Можливе підвищення потужності до 30 кВт (тех.. обмеження згідно постанови НКРЕКП) Обмежень немає

Поступово підвищується ефективність і знижується вартість “зелених” технологій. Наприклад, в США вже у 2014 р був досягнутий важливий показник в енергетиці: за вартістю 1 кВт сонячної і вітряної енергії зрівнявся з 1 кВт електроенергії, виробленої традиційним способом.

В світовому вимірі, попит на продукт – електрична енергія тільки зростає, а відповідно буде і пропозиція на ринку. Глобальний тренд – виробництво енергії з мінімальним впливом на природу, і саме тому Сонце – енергія змін. Більше дізнатись про такий вид інвестування можна на сайті solarsystem.com.ua.pic