У складний для України час рівнянам варто не тільки підтримувати армію та згадувати навички самоборони і основ безпеки життєдіяльності, а й знати місце розташування укритті та сховищ на випадок надзвичайних ситуацій. То ж подаємо вам перелік таких сховищ, а також правила перебування у них.

До захисних споруд цивільного захисту належать:

̲̲С̲х̲о̲в̲и̲щ̲е – герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів;

̲̲П̲р̲о̲т̲и̲р̲а̲д̲і̲а̲ц̲і̲й̲н̲е̲ ̲у̲к̲р̲и̲т̲т̲я – негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості;

швидко споруджувана захисна споруда цивільного захисту – захисна споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

̲̲С̲п̲о̲р̲у̲д̲а̲ ̲п̲о̲д̲в̲і̲й̲н̲о̲г̲о̲ ̲п̲р̲и̲з̲н̲а̲ч̲е̲н̲н̲я – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

̲̲Н̲а̲й̲п̲р̲о̲с̲т̲і̲ш̲е̲ ̲у̲к̲р̲и̲т̲т̲я – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Укриттю підлягають:

у сховищах:

а) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період;

б) персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і працівники суб’єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок);

в) працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до груп цивільного захисту (місто Рівне віднесено до ІІІ групи з цивільного захисту;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров'я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце;

- у протирадіаційних укриттях:

а) працівники суб’єктів господарювання, віднесених до першої та другої категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у воєнний час;

б) працівники суб’єктів господарювання, розташованих у зонах можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення навколо атомних електростанцій;

в) населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань;

г) хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров'я, розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, віднесених до груп цивільного захисту, і суб’єктів господарювання, віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони здоров"я, які продовжують свою діяльність у воєнний час;

- у швидко споруджувальних захисних спорудах цивільного захисту, найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення – населення міст віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у безпечне місце, а також інших населених пунктів.

Джерело: спільнота ТИПОВЕ РІВНЕpic

pic

pic

pic

pic

pic