Гість - Здобувач Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, Підлужна Ольга.