спокійно чекати ми призвичаюємось тільки тоді, коли нам вже нічого чекати... марія ебнер-ешенбах