Новини Рівного. Відео on-line. Все про телекомпанію - Телеканал «Рівне 1»
33001 Україна, Рівне Петра Могили, 28 Г
096-11-400-11 info@rivne1.tv
Євроінтеграційна економіка: куди рухається Рівне нщина
Євроінтеграційна економіка:
куди рухається Рівне нщина
Розвиток є, але це не причина зупинятися. Саме так фахівці характеризують економічну ситуацію на Рівне нщині у порівнянні з іншими регіонами за 2014 – 2016 роки. При чому роблять це у розрізі економічного євроінтеграційного поступу. А ще аналізують у які саме роки стрибок був найбільшим, та які галузі вдалося розвинути найкраще.
У 2014-2016 роках відбувалося зростання загального рівня відкритості економічних систем для торгівлі з ЄС.
За рахунок поступової адаптації українських товаровиробників до нових політичних та економічних реалій у 2016 році почалося відновлення позитивної динаміки експорту з більшості областей до ЄС. У структурі українського експорту регіонів переважала сировина та продукція сільськогосподарського виробництва.
Одночасно зростала значущість імпорту з ЄС у задоволенні внутрішньо регіонального попиту на товари, які були витіснені з ринку після початку українсько-
російських санкцій.
Піднятися з 19 місця серед усіх регіонів у 2014 році до 8-го у 2016 Рівне нщині дозволили саме торгівельні зв'язки та їх розвиток. Незважаючи на поступове зростання інституційної підтримки євроінтеграційних процесів у регіоні, системного бачення щодо реалізації можливостей Угоди про асоціацію України з ЄС з боку обласної державної адміністрації не вироблено, переконані аналітики. Вони прорахували індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні в рамках проекту «Просування реформ в регіони».
«Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС»
Проект здійснюється Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень і Асоціацією регіональних аналітичних центрів. У досліджені здійснено порівняльне оцінювання ступеня зближення регіональних економічних систем України з ЄС у 2014-2016 роках.

Основним інструментом оцінювання слугував Індекс євроінтеграційного поступу регіону. До його складу увійшли дві групи показників:

1) індикатори глибини торговельно-економічних зв'язків регіону з ЄС;
2) індикатори рівня інституційної підтримки, яку обласні державні адміністрації забезпечують для підтримання євроінтеграційного поступу.
- За три роки 2014-2016 роки, Рівне нщина скористалася з Угоди з Асоціацією Україна ЄС у більш економічному спрямуванні. Але більше нам тут допомагає географічне розташування, бо ж, наприклад, у східних та південних областей ситуація слабша і гірша. З іншого боку у нас є інституційна підтримка реформ та можливостей, які дає Угода. У нас ніби і є всі ці плани, заходи, але потребують більшої публічності, що так само впливає на процес євроінтеграції.

Віталій Лебедюк
представник ГО «Школи політичної аналітики «ПОЛІС»
Суттєве зміцнення позицій Рівне нщини у рейтингу було зумовлене не стільки покращенням показників регіону у складі субіндексу інституційної підтримки євроінтеграційного поступу, скільки одночасним уповільненням його загальної динаміки в цілому по Україні та фрагментарною політикою (зокрема щодо кількості проектів, які реалізовуються в рамках Європейського інструменту сусідства).
Поглиблення економічних відносин Рівне нщини з країнами Європейського союзу найбільшим проривом відзначилося у 2016 році. У цьому році 8 підприємств області отримали статус уповноваженого експортера. Серед найкращих також були показники питомої ваги експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту регіону, питомої ваги імпорту товарів з країн ЄС у загальному обсязі імпорту товарів до регіону, питомої ваги імпорту послуг з країн ЄС у загальному обсязі імпорту послуг до регіону.

Віталій Лебедюк
представник ГО «Школи політичної аналітики «ПОЛІС»:
- 85% економічно Угоди передбачають саме економічну співпрацю. Основний акцент робиться на експорт, імпорт, кількість підприємств і організацій, які отримали право бути експортерами у країни ЄС, щоб наші товари відповідали вимогам ЄС. Тут Рівне нщина показала хорошу динаміку на фоні інших областей. У нас є найбільше уповноважених експортерів, у нас дуже добре розвиваються угоди щодо зеленого туризму. Тобто якщо буде збереження – то буде добре, але у нас найбільший стрибок відбувся з 14 по 15 рік, у 16 було незначне зростання, але рух був не настільки динамічним.
Серед товарних позицій, що зайняли найвищу частку в обсязі експорту, залишаються деревина і вироби з деревини, вироби з каменю, гіпсу цементу. Натомість зменшується частка хімічної продукції та пов'язаних з нею галузей промисловості (з 18% у 2014 році до 11% у 2016 році).

У 2017 році експорт товарів з Рівне нщини до країн Європейського Союзу становив 252,6 млн.дол., або 71,9% від загального обсягу, та збільшився порівняно з 2016р. на 43,6 млн.дол., або на 20,9%.

Найбільше Рівне нщина продавала товарів до Польщі, Німеччини, Франції, Італії, Угорщини, Бельґії. Імпорт товарів з країн Європейського Союзу до Рівне нської області становив 161,7 млн.дол., або 53% від загального обсягу, та збільшився проти 2016. на 21,6 млн.дол., або на 15,4%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Франції. Найбільше імпортувалися машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, а також транспортні послуги та послуги, пов'язані з подорожами.

Найгірші показники: через збереження тенденцій відтоку інвестиційних коштів Індекс інвестиційної відкритості регіону для ЄС дорівнював нулю. На кінець року в Рівне нській області було накопичено 153,6 млн. дол. США інвестицій з країн ЄС, що становило 84,3% від загального обсягу інвестицій, накопичених у регіоні. Однак щодо даного показника простежується неативга динаміка, яка вкаує на те, що нне тільки зменшуються іноземні інвестиції, а й зменшується частка інвестицій з країн ЄС (у 2014 році – 91,6%, у 2015 – 87,5%, у 2016 – 84,3% від загальної кількості іноземних інвестицій).

- Зона вільної торгівлі передбачає чималі преференції для виробників товарів та послуг, і хочуть їх експортувати у Європейський союз. І тут ситуація полягає в тому, що індекс демонструє, як використовуються переваги зони вільної торгівлі. На фоні інших областей ми насправді маємо позитивну динаміку. Ми скористалися багатьма можливостями, щоб покращити цей показник, але це не є межа. Є куди рухатись. Що означає ця цифра? Лише те, що на початку 2014 року загалом по Україні було 3 уповноважених експортери, тоді як станом на 16 рік їх стало 90. Від Рівне нської області їх 8. Це багато, але чи це достатньо? Думаю, що ні. Структура нашого експорту до ЄС складається здебільшого з сировини і сільськогосподарської продукції. У нас немає товарів на експорт, вони здебільшого імпортуються. Якби коло було замкнутим, ми б використали ці можливості по максимуму.

Віталій Лебедюк
представник ГО «Школи політичної аналітики «ПОЛІС»:
Інституційна підтримка: У 2016 році Рівне нська область посіла перше місце за результатами показників у кількості укладених договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму між областю та відповідними адміністративно-територіальними одиницями держав-членів ЄС та кількістю організованих обласними державними адміністраціями навчальних поїздок з тематики сільського зеленого туризму до держав-членів ЄС.
До позитивних моментів у сфері створення сприятливого інституційного середовища для розгортання інтеграційних процесів відносяться: поступове нівелювання територіальних диспропорцій у розподілі проектної підтримки ЄС та зміщення фокусів інтересів європейських донорів із західних до північних, центральних та східних областей, збільшення кількості регіонів, у яких ОДА долучалися до організації заходів з економічних питань виконання Угоди про асоціацію, включаючи навчальні та просвітницькі заходи для сільського населення із залученням експертів ЄС.
Телерадіокомпанія "Рівне 1" із вересня 2017 року по лютий 2018 року бере участь у проекті «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу ( https://ec.europa.eu/europeaid/), який реалізується Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій та «Європейською правдою». Окремі думки, висловлені в інформаційних матеріалах, підготовлених в рамках проекту, є особистою позицією авторів телерадіокомпанії та жодним чином не відображають точку зору Європейського Союзу.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: