14 квітня 1997 постановою Кабінету Міністрів України № 341 було затверджено "Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ України". Так на шостому році незалежності України був оформлений акт народження служби ДАІ.

В обов'язки ДАІ входить забезпечення безпеки дорожнього руху, контроль за дотриманням законів, які стосуються питань безпеки дорожнього руху, а також охорони навколишнього середовища від шкідливого впливу автомототранспортних засобів.

Державтоiнспекцiї виконує завдання Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, вiдповiдно до своєї компетенцiї бере участь в пiдготовцi законопроектів, контролює хiд виконання нормативних актiв у сферi гарантування безпеки дорожнього руху, розробляє новi навчальнi програми та проводить активну роботу з профілактики дитячого дорожньо-транспортного.

У складі ДАІ на даний момент працює близько 23 тис. фахівців - з них 19,6 атестовані і 3,3 - вільнонаймані.