Пам'ятайте, що діти копіюють ваші слова та дії. Модель поведінки є визначальною у формуванні гендерно здорової нації. Зупини насилля у своїй сім'ї.